Fotografian el final de un Arco iris en Inglaterra 22/09/2011

Fotografian el final de un Arco iris en Inglaterra 22/09/2011